FR

Bijkomende informatie


De toepassing is een bijzonder nuttig instrument voor de cijferberoepen omdat zij voor gebruiksgemak en tijdswinst zorgt in de opvolging van de voordelen alle aard die verbonden zijn met het wagenpark van verschillende vennootschappen, ook voor de volgende jaren.

De toepassing wordt regelmatig bijgewerkt naar aanleiding van nieuwe wetgeving en nieuwe versies van informatie van de FOD Financiën (bij voorbeeld: Brochure “Nieuwe berekeningsregels” en FAQ). Nuttige suggesties van gebruikers kunnen binnen de week worden verwerkt in de toepassing.

De beoogde wagens zijn: personenauto's, auto's voor dubbel gebruik, minibussen en de bij DIV tot de categorie “lichte vrachtwagens” gehomologeerde voertuigen, maar die op fiscaal vlak en in het bijzonder voor de verkeersbelasting worden aangemerkt als personenauto, auto voor dubbel gebruik of minibus.

Autofisc

Online company car cost calculator

Contactpersoon

Facturatiegegevens